Metalen gevels en daken zoals het hoort!

Kwaliteitsrichtlijn

Metalen Gevels en Daken

De Kwaliteitsrichtlijn


De richtlijn geeft voor u als ontwerper, opdrachtgever, gebouweigenaar en voorschrijvende instantie duidelijkheid over:


Deze richtlijn, versie 2010, is tot stand gekomen in samenwerking van MDG (www.vermdg.nl), branchevereniging van fabrikanten en leveranciers van materialen voor metalen gevels en daken en Dumebo DWS (www.dumebo-dws.nl), de brancheorganisatie van specialistische aannemers en montagebedrijven.


Ga voor inhoudsopgave, updates, links en informatie naar pagina Kwaliteitsrichtlijn


De richtlijn omvat 2 delen, te weten:


Deel 1: montagevoorschriften voor verwerkers

Deel 1 is onder redactieverantwoordelijkheid van

Dumebo DWS samengesteld.


Constructieve veiligheid gebouwschil 15 en 50 jaar


Duurzaam bouwen


Gebouwen moeten in principe in staat zijn om gedurende een referentieperiode de voorgeschreven belastingen op te nemen zonder risico voor de directe omgeving. Die referentieperiode is voor:


                   
Downloads


Fysieke belasting bij het verwerken van metalen dakplaten.


Gebleken is dat het verwerken van metalen dakplaten een te grote fysieke belasting met zich meebrangt. In opdracht van Dumebo DWS en op verzoek van de Arbeidsinspectie heeft TNO een onderzoek verricht. De conclusies een aanbevelingen treft u aan in de samenvatting. Deze samenvatting is onderdeel van de Richtlijn Fysieke Belasting Dumebo DWS. Deze richtlijn is de voorwaarde voor een gezonde manier van werken en zal door de Arbeidsinspectie gebruikt worden in haar Handhavingsbeleid. Dit betekent dat deze richtlijn vanaf 1 juli 2011 door de Arbeidsinspectie wordt toegepast.
Deel 2: toe te passen materialen:

Deel 2 is onder redactieverantwoordelijkheid van

MDG samengesteld.